Witte voetjes tegen woninginbraken

Almelo – De politie heeft woensdag 6 november in Almelo een actie tegen woninginbraken gehouden. Politieagenten en toezichthouders gingen in samenwerking met de gemeente Almelo en een Woningstichting de wijk in en lieten zogenaamde ‘witte voetjes’ achter op plekken waar ramen of deuren niet waren afgesloten en waar bewoners niet thuis waren. Tijdens de controle […]

Almelo – De politie heeft woensdag 6 november in Almelo een actie tegen woninginbraken gehouden. Politieagenten en toezichthouders gingen in samenwerking met de gemeente Almelo en een Woningstichting de wijk in en lieten zogenaamde ‘witte voetjes’ achter op plekken waar ramen of deuren niet waren afgesloten en waar bewoners niet thuis waren.

Tijdens de controle werden woningen en schuurtjes gecontroleerd op inbraakgevoeligheid. Hierbij bleek regelmatig, dat men woningen niet goed had afgesloten. Ramen stonden open en deuren waren niet afgesloten. Bij een aantal woningen belden de agenten aan om de bewoners op het inbraakrisico te wijzen en preventietips te geven.

Witte voetjes

De witte voetjesactie confronteert bewoners met hun eigen gedrag en de risico’s daarvan. Tijdens de bezoekactie nemen agenten papieren voetafdrukken mee en leggen die via open deuren, ramen en schuifpuien in huizen en schuurtjes met de tekst ‘Deze schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn…’ Als blijkt dat woningen niet goed zijn afgesloten, krijgt de bewoner naast het witte voetje ook preventieadviezen en wordt uitgelegd wat het doel van de actie is.

Donkere dagen

De ervaring leert dat met het verzetten van de klok het aantal inbraken en insluipingen toeneemt. Om die trend te keren is de politie het Donkere Dagen Offensief gestart. Onderdeel van het Donkere Dagen Offensief is de Witte Voetjesactie die in verschillende gemeenten in Overijssel en Gelderland plaats vindt, vaak samen met gemeenten.

Tijdstippen

Veel inbraken vinden plaats tussen het eind van de middag en begin van de avond. Veel mensen eten standaard rond dat tijdstip. Als er in een woning rond die tijd geen licht brand, wijst dat vaak op de afwezigheid van de bewoners. Een dief kan op dat moment zijn slag slaan. Bij afwezigheid rond dit moment van de dag is het verstandig om verlichting met een tijdschakelaar in te stellen.

Enkele andere tips:

(2013114275)