Oosterhout – Gezocht – Inbraken bij brillenzaak

Op 15 april en 4 juni jl. is er ingebroken bij brillenzaak Loonen in de Arendstraat.

Omschrijving

Zaaknummer

2016143051

Datum delict

3rd June, 2016

Plaats delict

Oosterhout

Signalement

Status

gezocht