Oldenzaal – Politie en Belastingdienst werken samen bij verkeerscontrole

Donderdag tussen 14.00 en 21.00 uur hielden politie en Belastingdienst een grote verkeerscontrole in de omgeving Oldenzaal. De controle was gericht op criminaliteitsbestrijding en vergroten van de verkeersveiligheid. In kader van de aanpak van mobiel banditisme worden met controles op de verkeersstromen rondtrekkende criminele groepen bestreden die zich schuldig maken aan verschillende vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal, woninginbraken, oplichting en zakkenrollerij. Voertuigen en bestuurders werden geoncontroleerd, waarbij diverse overtredingen zijn geconstateerd en voor ruim 14 duizend euro aan belastingschulden geïnd.1 min


De controles vonden plaats op de rijksweg A1 en de Coulissenweg waar ook een controlelocatie was ingericht. Bij de controles is gebruik gemaakt van ANPR (Automatic NumberPlate Recognition). Een camera scant dan voorbijrijdende voertuigen en gelezen kentekens worden vergeleken met een referentiebestand. Dit leverde voor de Belastingdienst 37 "hits" op. Op 14 voertuigen werd beslag gelegd, waarvan er vier direct werden afgesleept. De Belastingdienst heeft voor een bedrag van 14.155,- euro geïnd.

Overtredingen

Motoragenten begeleidden de voertuigen die bij de ANPR een "hit" opleverden naar de controlelocatie. Bij twee Duitse jongeren werden pepperspray en een zakje weed aangetroffen. Hiervan is afstand gedaan en proces-verbaal is opgemaakt. Een taxi reed zonder verplichte boordcomputer en met een verlopen vergunning. Ook dat leverde een proces-verbaal op. De overige overtredingen waren:

– verlopen APK
– rijden zonder rijbewijs/met verlopen rijbewijs/niet kunnen tonen rijbewijs (3)
– onverzekerd rijden (2x)
– niet rijrichting voorsorteervak volgen
– overschrijding puntstuk A1
– waarschuwing gladde band (2)

2016576872 ^MJV


Delen