Heumen – Gezamenlijke overlastcontrole in bos- en natuurgebieden

Op zondag 20 maart hielden BOA’s van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de gemeente Heumen, jachtopzichters en de politie een gemeenschappelijke controle op overlast in een aantal bos- en natuurgebieden. In totaal werden 25 processen verbaal uitgeschreven.