Haaksbergen – De meest gestelde vragen over de vermissing in Haaksbergen

De afgelopen dagen is het veel in het nieuws geweest, de vermissing van drie mensen uit Haaksbergen. Gisteren konden we melden dat twee van de vermiste personen niet langer vermist zijn. De 21-jarige Joey is nog wel vermist. Hij vertrok naar Turkije en is niet meer teruggekomen.

Ons oorspronkelijke bericht over de vermissing is hier te vinden. Er leven nog steeds veel vragen. Wij kunnen lang niet overal antwoord op geven, omdat het onderzoek in Turkije door de Turkse politie gedaan wordt. Toch willen we proberen zo goed mogelijk op alle vragen in te gaan. 

 

Vragen over het onderzoek

 • In hoeverre en waarom is het een strafrechtelijk onderzoek?
  Vanuit Nederland is het drietal gezamenlijk in een voertuig vertrokken naar Turkije. Naar aanleiding van de aangiften van vermissing is een strafrechtelijk onderzoek gestart.
  Het feit dat ze in Turkije vermist raakten, maakt dat ook de Turkse politie een onderzoek is gestart. De Nederlandse politie heeft niet de bevoegdheid om onderzoeken te leiden die in het buitenland zijn gepleegd. Op dit moment probeert de politie uit te sluiten dat er een misdrijf is gepleegd op Nederlands grondgebied. Verder heeft de politie contacten met de familie van Joey om hen zo goed mogelijk te informeren. Ook zijn er liaisons van de Nederlandse politie actief in Turkije. Zij zorgen voor een snelle informatie-uitwisseling. 

 • In hoeverre is de Nederlandse politie betrokken bij het onderzoek in Turkije?
  Er is een rechercheteam onder leiding van een officier van justitie actief dat onderzoek doet naar zaken die zich in Nederland hebben afgespeeld. Daarnaast analyseert dit team informatie die door de Turkse politie wordt gedeeld. De liaisons van de politie die gestationeerd zijn in Ankara hebben persoonlijk contact gehad met het stel.
   
 • Wat gebeurt er in Turkije?
  Het onderzoek naar gebeurtenissen in Turkije  wordt gedraaid door de Turkse politie.
   
 • Hoe verloopt de samenwerking tussen Nederlandse en Turkse politie?
  De samenwerking verloopt  goed. Om goed samen te werken zijn er in Turkije liaisons van de Nederlandse politie actief, die in Turkije kunnen samenwerken met de lokale politie. Zo kan er over en weer snel informatie gedeeld worden. 
   
 • Welke opsporingsmethoden worden ingezet? Hier en in Turkije?
  We kunnen geen details geven over de manier waarop we dit onderzoek uitvoeren. Men mag er echter vanuit dat we geen enkel opsporingsmiddel onbenut laten. 

Vragen over het echtpaar dat vermist was

 • Hoe  is het contact met het echtpaar tot stand gekomen?
  Op dinsdag 1 augustus is er eerst telefonisch contact geweest op initiatief van de Nederlandse politie. Vervolgens is er een afspraak geweest met het stel en de liaison van de Nederlandse politie.
   
 • Is er meer te vertellen over de verklaring van het stel?
  Over de inhoud van het gesprek kunnen we verder geen details geven. Aan de ene kant hebben we de plicht om de privacy van het stel te beschermen, en is er nog steeds sprake van een lopend politieonderzoek.
   
 • Waar is het echtpaar nu? Wanneer komen zij naar Nederland? Hoe?
  Daar kunnen we in het kader van de bescherming van de privacy van het echtpaar geen uitspraken over doen. Zij zijn vrij om te gaan en staan waar zij willen aangezien beide personen geen verdachten zijn in het onderzoek.
   
 • In hoeverre zijn zij betrokken bij de verdwijning/vermissing van Joey? Is het stel verdachte? Wanneer is her duidelijkheid over de mogelijke betrokkenheid van beide bij de verdwijning?
  Het stel is geen verdachte. Het onderzoek naar de vermissing van Joey loopt nog. De Turkse politie is leidend in dit onderzoek. Verder kunnen we geen uitspraken doen/details geven over het lopende onderzoek. Over het onderzoek in Turkije doet de Turkse politie voorlichting. 
   
 • Klopt het dat de man van het stel kort geleden gewond is geraakt? 
  Ook dit is iets dat zich in Turkije heeft afgespeeld en waar de Nederlandse politie dus geen mededelingen over doet. 
   
 • Wat hebben zij in Turkije gedaan? Op welke locaties zijn ze geweest? Waarom was het stel vermist?
  Daar kunnen we in het kader van de bescherming van de privacy van het echtpaar geen uitspraken over doen. 
   
 • Hebben deze personen een strafblad?
  Dit zijn privacy gevoelige gegevens en daar kan en mag de politie geen uitspraken over doen.
   
 • Is het busje waarmee het stel reisde aangetroffen in Turkije?
  Dit een kwestie voor de Turkse politie. 

Vragen over de vermiste Joey

 • Wanneer is er voor het laatst contact geweest met Joey?
  De politie heeft geen contact gehad met Joey. Hij is op 17 juli als vermist opgegeven.  Joey is voor het laatst rond 8 juli gezien in Turkije.
   
 • Had Joey een strafblad? Betrokken bij misdrijven (heden en verleden)?
  In het kader van zijn privacy kunnen daar geen mededelingen over gedaan worden.