Groei in aantal alcoholverstrekkers dat zich aan de regels houdt

Middelburg – In april en mei 2014 heeft er in 8 van de 13 Zeeuwse gemeenten een nalevingsonderzoek naar de verkoop van alcohol plaatsgevonden. Zowel supermarkten, slijterijen, paracommerciële inrichtingen als reguliere horecagelegenheden werden hiervoor bezocht door mysteryshoppers. Bijna 60% van de gecontroleerde alcoholverstrekkers houdt zich aan de regels omtrent het niet verkopen van alcohol aan […]

Middelburg – In april en mei 2014 heeft er in 8 van de 13 Zeeuwse gemeenten een nalevingsonderzoek naar de verkoop van alcohol plaatsgevonden. Zowel supermarkten, slijterijen, paracommerciële inrichtingen als reguliere horecagelegenheden werden hiervoor bezocht door mysteryshoppers. Bijna 60% van de gecontroleerde alcoholverstrekkers houdt zich aan de regels omtrent het niet verkopen van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. De verschillen tussen de gemeenten en de categorieën zijn echter groot. De komende periode wordt de controle op de naleving van met name de hotspots verscherpt.

Naleefpercentages per alcoholverstrekker

Het totale naleefpercentage voor de 8 gemeenten ligt op bijna 60% voor alle alcoholverstrekkers samen. Het gemiddelde naleefpercentage bij de paracommercie (b.v. sportverenigingen en buurthuizen) scoort het hoogst: ruim 70% leeft de leeftijdsgrenzen voor het verkopen van alcohol na. De commerciële horeca scoort beduidend minder goed. Slechts 42% houdt zich aan de regels en komt de leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop na. De slijterijen en supermarkten zitten hier tussen in met respectievelijk 63 en 64%.

Verbetering ten opzichte van 2011

In 2011 is er ook een nalevingsonderzoek uitgevoerd met behulp van mysteryshoppers. Dit onderzoek is echter alleen uitgevoerd onder supermarkten en slijterijen. Als beide onderzoeken met elkaar vergeleken worden is er een verbetering waarneembaar. Slijterijen stijgen van een naleefpercentage van 47% naar 65% en supermarkten stijgen van 35% naar 67%. Ondanks de verbetering ten opzichte van 2011 zijn we er nog lang niet. Uit onderzoek blijkt namelijk dat juist het beperken van de beschikbaarheid van alcohol onder de jeugd een succesvolle manier is om de jeugd minder te laten drinken.

Onderzoek

Het onderzoek is door SCOOP en Inview uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Goes, Kapelle, Reimerswaal, Borsele, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Middelburg en Vlissingen. Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de mate waarin alcoholverstrekkers zich momenteel houden aan de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol. In totaal zijn er 365 bezoeken door mystershoppers afgelegd. De mysteryshoppers waren 18 jaar of iets ouder, maar qua uiterlijk niet onmiskenbaar ouder dan 18 jaar. SCOOP heeft de analyse en rapportage uitgevoerd.

‘Laat ze niet (ver)zuipen!’

Onder de naam Laat ze niet (ver)zuipen! werken de dertien Zeeuwse gemeenten, GGD Zeeland, Indigo Preventie, Politie Zeeland-West-Brabant en andere maatschappelijke partners samen om het overmatig alcoholgebruik onder Zeeuwse jongeren aan te pakken. Meer informatie hierover kunt u vinden op:

Bron: CZW Bureau te Goes