Bergen op Zoom en Woensdrecht – Gezamenlijke controle in buitengebied: ‘Samen staan we sterk!’

Dinsdagavond controleerde de politie, samen met handhavers van gemeenten en Staatsbosbeheer, in de buitengebieden van de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht. 1 min


Gezamenlijk werden verschillende verdachte locaties bezocht, die in beeld kwamen door eerdere dumpingen en signalen van omwonenden en bezoekers van bospercelen. De extra ogen en oren van omwonenden en bezoekers in het buitengebied zijn van grote meerwaarde in het tegengaan van bijvoorbeeld stroperij. De controles brachten op deze avond en nacht geen zaken aan het licht waar onmiddellijk tegen opgetreden moest worden.

Dumpingen

Door gezamenlijk te controleren worden illegale vuildumpingen effectief aangepakt en gezamenlijk bestreden. De controle en de samenwerking leverde leerzame aspecten op en zal in de toekomst zeker worden herhaald. Samen staan we sterk!

U kunt ook uw bijdrage leveren!

Ziet u een verdachte situatie in het buitengebied? Bel bij spoed onmiddellijk 112, of anders 0900-8844.