Amsterdam – Drugs, wapens en zwaar vuurwerk aangetroffen bij controle opslagboxen

Een controleactie van de politie en verschillende overheidspartners leidde op donderdag 25 mei 2023 tot de vondst van een grote hoeveelheid hard- en softdrugs. De actie was gericht op een opslagboxenbedrijf in Amsterdam-Zuidoost Daarnaast stuitten controleurs op een vuurwapen, munitie, een boksbeugel en zes cobra’s.1 min


Tijdens de zogeheten Out-of-the-Box controle neemt een gemeentelijke toezichthouder op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht een particuliere speurhond mee om een indicatie te krijgen of er in het gebouw bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen. Dit omdat gemeenten regelmatig constateren dat opslaglocaties anders in gebruik zijn dan bedoeld en verhuurders niet altijd weten wat zich precies in de boxen afspeelt. In ernstige gevallen kan dit leiden tot gevaarlijke situaties: niet alleen voor de gebruiker of verhuurder van de locatie, maar ook voor omwonenden. Denk hierbij aan brandgevaar, overlast door (drugs)gebruik en aantasting van de gezondheid van omwonenden en de gebruikers of eigenaren van naastgelegen panden.

Digitaal Opkopers Register
Daarnaast controleren de toezichthouders van het Digitaal Opkopers Register of er geen goederen aanwezig zijn die van diefstal afkomstig zijn. Vijftien boxen zijn gecontroleerd in aanwezigheid van de huurder van de boxen. Deze verhuurders reageerden zeer positief op de controle. Hierbij is één gestolen fiets aangetroffen. De huurder van die box is hierbij als verdachte gehoord.

Speurhond
Daarnaast zijn alle boxen in het pand nagelopen door de toezichthouder met de speurhond. Nadat de speurhond aansloeg bij één van de boxen troffen de controleurs diverse soorten drugs aan, zoals geperste blokken hasj (6 kg), een bigshopper met 1800 Xtc-pillen, 1 kilogram MMC-designerdrugs, een tas gevuld met een halve kilo cocaïne, 500 LSD zegels en zo’n 15 liter met een nog onbekende vloeistof, vermoedelijk GHB. Ook lag er verpakkingsmateriaal ten behoeve van drugs in de betreffende box, zoals sealbags, een sealmachine en ponypacks. Daarnaast werden zes cobra’s, een vuurwapen, munitie en een boksbeugel aangetroffen. De politie heeft de gegevens van de eigenaar van de box en de camerabeelden gevorderd en heeft de zaak in onderzoek.

Ondermijningsbrigade
De Ondermijningsbrigade komt op een snelle en effectieve manier in actie tegen ondermijnende activiteiten. Verschillende overheidspartners, waaronder de politie, gemeenten, de Omgevingsdienst en de Nederlandse Arbeidsinspectie, werken samen in de Ondermijningsbrigade en voeren gezamenlijke controles uit in de regio Amsterdam Amstelland. Dit doen zij op basis van hun eigen taken en bevoegdheden.

Vermoedens van criminele activiteiten?
Georganiseerde criminaliteit pakken we samen aan. Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken kunt u melden bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844) of bij de gemeente, maar ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Een ervaren vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat uw anonimiteit wordt gewaarborgd. Op deze manier zorgen we samen voor een betere en veiligere woon-, werk- en leefomgeving.