Gezocht – Van wie zijn deze lepels?

De politie heeft op 31 januari 2017 twee verdachten aangehouden voor een woninginbraak. In het vervolgonderzoek bleek dat de verdachten meerdere goederen in hun bezit hadden die van diefstal afkomstig waren.

Omschrijving

Bijna alle goederen zijn inmiddels weer teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Echter is de herkomst van de drie getoonde zilveren lepels tot op heden onbekend gebleven.

Het gaat om drie zilveren lepels waarvan een met de inscriptie: ”Arend Gerrit Oosterhuis geb. den 15 october 1626” 

Vragen

Herkent u de lepels of bent u de eigenaar? Bel dan met het Woning Inbrakenteam Fryslan via telefoonnummer 0900-8844 onder vermelding van BVHnr 2017028189. 

Zaaknummer

2017028189

Datum delict

31st January, 2017

Plaats delict

Leeuwarden

Signalement

Status

gezocht