Amsterdam – Gezocht – Pelikaaneieren uit Artis gestolen, pelikaan overleden

Midden in het broedseizoen van de pelikanenpopulatie in Artis worden de verzorgers op maandagochtend 3 april opgeschrikt door een diefstal van 10 van de 14 gelegde eieren.
Mogelijk ten gevolge van de diefstal heeft één van de pelikanen een poot gebroken. Ondanks de directe behandeling door een dierenarts heeft het dier de inbraak niet overleefd.

Omschrijving

Op dit moment zijn er meerdere pelikaannesten in Artis waarvan de eerste eieren op 11 maart zijn ontdekt. De telling kwam toen op 14 eieren in totaal.

Op maandag 3 april constateren medewerkers van Artis dat de extra omheining, welke was geplaatst in verband met het broeden, is omgegooid. Ook treffen zij een pelikaan aan met een gebroken poot.

Hoe de daders het door hekken omgeven Artis terrein zijn binnengekomen is niet duidelijk. Tussen genoemde tijdstippen is het niet mogelijk het Artis terrein te betreden anders dan over de hekken te klimmen.

Gezien de hoeveelheid eieren die zijn weggenomen zijn er vermoedelijk meerdere daders bij de diefstal betrokken.

Artis maakt deel uit van een Europees fokprogramma pelikanen. Het is moeilijk in te schatten of het hier gaat om een georganiseerde actie of dat het uit de hand gelopen baldadigheid is.

De waarde van de eieren is moeilijk aan te geven.

Verzorgers vermoeden dat er paniek onder de pelikanen is ontstaan tijdens de diefstal en dat de gebroken poot en het later overlijden hiervan het gevolg is.

De politie wil graag in contact komen met getuigen die iets van de diefstal hebben opgemerkt of mensen die weten waar de eieren zijn gebleven.

Hebt u informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch aan ons doorgeven via de Opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.

Zaaknummer

2017071033

Datum delict

2nd April, 2017

Plaats delict

Amsterdam

Signalement

Status

gezocht